Hoppa till innehållet

European Future Label

Om verksamheten

En del av EUSL Gruppen | Care to Change the World

Introduktion

European Future Label är en europeisk medlemsorganisation dit mer lokala organisationer ansluter sig. I Sverige avser det åtminstone 21 föreningar från European Social Label, det vill säga minst en förening från respektive län. Tillsammans med medlemmarna i dessa föreningar tar European Future Label fram arbetsmarknadspolitiska projekt och program, transnationella projekt samt skapar utbildningar så att deltagarna eller eleverna blir anställningsbara i nästa steg. European Future Label hjälper även medlemmar att söka finansiellt stöd genom lokala regionförbund, myndigheter samt större EU-bidrag. Målsättningen med verksamheten är att skapa en lättförståelig och mindre byråkratisk plattform för småföretagare så att de kan vara mer delaktiga i en långsiktig samhällsuppbyggnad samt skapa nya, spännande affärer och samarbeten utan att behöva fundera på i vilket land de befinner sig. 

Europakooperativ

Verksamheten är i grund och botten en europeisk bolagsform i form av ett europakooperativ. Syftet är att främja transnationella samarbeten och medlemmar kan vara med och besluta i många frågor. European Future Label är en demokratiskt styrd verksamhet enligt föreningsmodellen. Syftet med verksamheten är att föra myndigheter och småföretagare närmre varandra så att de kan börja prata samma språk. Mindre företag har sällan möjligheten till den byråkratiska tröghet som framför allt myndigheter och större organisationer måste använda och det är här den största nyttan finns. Baserat på önskemål från medlemmar kan utbildningar anpassas på lokal eller gränsöverskridande nivå så att de passar relevant målgrupp och utifrån det blir det också enklare för en myndighet eller kommun att vara med.