Hoppa till innehållet

European Future Label

Yrkesförberedande konceptet JobbRedo

Mot ditt nästa jobb, för första gången eller igen

Introduktion

Programmen inom konceptet JobbRedo byggs från två håll: Näringslivets önskemål och individens egenintresse, då i en form som närmast kan liknas vid en studiecirkel. Med hjälp av näringslivets önskemål designar European Future Label olika yrkesförberedande program med kompetenskrav ställda från medlemmar som tydliga minimikrav för att eleven ska bli anställningsbar. 

Kurserna och programmen är generellt kortare än sedvanliga studier. Detta är medvetet och European Future Labels fokus är att skapa ett intresse hos eleven för att sedan kunna avgöra om denne är lämpad eller ej. Den faktiska upplärningen och introduktionen sker som alltid bäst i en verklig miljö, det vill säga hos arbetsgivaren, var av ett av våra motkrav på medlemmarna är att ställa med praktikplatser för skolans elever. 

Kurserna är också kortare på grund av att näringslivet generellt sett dels har olika kompetensbehov beroende på vart i landet de befinner sig men också för att framförhållningen oftast är ganska kort. Generellt sett är kurserna inom JobbRedo upp till sex månader, men vissa kan pågå i upp till två år. 

För eleven finns det möjlighet att genom en yrkesförberedande utbildning och få in en fot på arbetsmarknaden. Därför bygger delar av JobbRedo på att lära sig hur man skriver ett CV, hur man presenterar sig själv och hur man bygger sitt eget varumärke även om man precis har lämnat gymnasiet. Detta är något som till viss del går in i systerkonceptet FramtidsRedo men vi tycker att de kompletterar varandra väl i många aspekter.

Beskrivning av konceptet

”Yrkesförberedande” är ett bra ord för att beskriva konceptet. Det är slöseri på tid många gånger att lägga flera år på utbildning som man i många fall inte använder i praktiken senare i livet. Däremot är det viktigt för det livslånga lärandet att alltid vara öppen för ny kunskap, men inom just JobbRedo handlar det om att hitta rätt nycklar så att deltagarna eller eleverna kan ha ett arbete och försörja sig själva, allra helst inom sex månader. Det ska inte spela någon roll om man har språkliga utmaningar, funktionsvariationer eller ingen tidigare arbetslivserfarenhet utan det är vad man kan prestera på en arbetsplats som ska avgöra om man får jobbet eller ej. Konceptet JobbRedo ska tillsammans med medlemmar från European Social Label ta fram just detta och skapa nya arbetstillfällen för så många som det bara är möjligt.