Hoppa till innehållet

European Future Label

FramtidsRedo

Ett koncept för att komma in i det svenska samhället

Introduktion

I många fall handlar utanförskap och integration om att tolerera olikheter. När det inte fungerar får vi ett segregerat samhälle med stora olikheter som många gånger ligger till grund för missförstånd och som ibland utmynnar i hat och våld. FramtidsRedo är ett övergripande koncept där fokus handlar om att informera och utbilda inom vad som är onormalt för någon kan vara det normala för någon annan.

Grunden i den svenska varianten av FramtidsRedo är klassisk samhällskunskap; Varför man ska betala skatt, allas lika värde, skyldigheter och möjligheter. På det lägger skolan även in grundläggande gymnasiekompetenser, SFI (Svenska för Invandrare) och vi toppar med profilering av individen och studiebesök ute hos näringslivet. 

Omvänt erbjuder också FramtidsRedo utbildning för etablerade människor och företag om vad det innebär att arbeta och leva med människor som har funktionsvariationer, posttraumatiska syndrom eller kulturella skillnader. För denna individ innebär det att bli utmanad att tänka nytt och se saker från flera perspektiv.

Målsättningen för båda är att skapa förståelse för varandra och se de möjligheter som erbjuds när nya människor möts. Vidare är målsättningen att lägga grunden för hur morgondagens samhälle kan komma att se ut. 

Beskrivning av konceptet

”Samhällsintegrerande” är ett bra ord för att beskriva FramtidsRedo. På en personlig nivå går FramtidsRedo ut på att bli just redo för framtiden. Det handlar om att lära sig ett nytt språk eller andra studier för att komplettera redan existerande kompetenser så att man blir anställningsbar hos en ny arbetsgivare. Genomgående är en tät relation med medlemmar inom European Social Label så att deltagarna eller eleverna ständigt känner att det finns något efter studierna och att de inte gör något som sedan inte leder till något mer.