Hoppa till innehållet
EUFL logo

European Future Label

Europeisk utbildningsverksamhet med elever och småföretagare i fokus för ett mer inkluderande och jämställt samhälle.

En verksamhet inom divisionen EUSL Gruppen 
Ett kabinett inom World Future Label 
Care to Change the World

 

Varmt välkommen att scrolla vidare för att läsa mer!

EUFL logo

European Future Label En introduktion

Euopean Future Label, EUFL, är en europeisk organisation vars fokus ligger på utbildning och utveckling av individen samt att hjälpa små och medelstora företag att finna projektmedel. Verksamheten har en stark koppling till näringslivet. European Future Label är en del av EUSL Gruppen som är en av fyra divisioner inom European Social Label. Gemensant är ett fokus på näringslivsfrågor för att skapa ett bättre och mer inkluderande samhälle.

Våra program För ett inkluderande samhälle

Euopean Future Label har skapat de tre utbildningskoncepten FramtidsRedo, JobbRedo och Social Green House. Koncepten är noga förberedda tillsammans med medlemmar inom European Social Label och dess medlemmar för att skapa så relevanta program som det bara är möjligt och de uppdateras även löpande för att alltid vara aktuella.

Samhällsförberedande programmet FramtidsRedo

Yrkesförberedande programmet
JobbRedo

Entreprenörsprogrammet
Social Green House

Folkhögskolan FramtidsRedo

Den yrkesförberedande folkhögskolan

European Future Label har lämnat in en ansökan till Folkbildningsrådet om att bli statsbidragsmottagare för att utföra folkbildning. Utöver sedvanlig folkbildning adderar vi våra koncept FramtidsRedo samt JobbRedo och Social Green House för att sätta en personlig touch på verksamheten. Folkhögskolan, om den blir godkänd, kommer kunna erbjuda boenden på plats samt vara en given del i det större projektet EUOS – Europe, Our Society – vilket är grunden för morgondagens jämställda och inkluderande samhälle. 

EUFL logo

Försumbart stöd till småföretagare

EU-stöd i form av konsultcheckar för att utveckla er verksamhet, ofta mot digitalisering, en grön omställning eller internationalisering.

EUFL logo

EU-finansierat stöd för större och transnationella projekt

Få hjälp med att finna EU-finansierade stöd för er verksamhet. Stort fokus är omstarten efter Covid-19, omställningsprocesser för varslad och uppsagd personal, större projekt som har en internationell marknad och liknande. Viktigt också att projekten har horisontella värderingar med sig. 

Start

EUSL Gruppen

EUSL Gruppen, som European Future Label är en del av, är motorn inom European Social Label där målsättningen är att skapa ett nytt ekosystem för vissa frågor som hittills varit skattefinansierade. Detta är i synnerhet social integration, jämställdhet, mångfald och till viss del gröna frågor. EUSL Gruppen verkar för att framför allt småföretagare ska kunna vara mer delaktiga i denna viktiga omställningsprocess och där är utbildning en avgörande faktorn som också gör att European Future Labels existens går att motivera.

Kontakta oss

Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som möjlig elev för något av våra program! Vi är också intresserade av att komma i kontakt med er företagare som tänker långsiktigt och kan se ert framtida kompetensbehov. Tillsammans sätter vi oss ned för att skapa framtidens medarbetare!